Opleiding

In 2007 heb ik mijn Master in Architecture behaald aan ArtEZ academie van bouwkunst waarna ik in 2008 met mijn afstudeerproject ‘huis’ ben geselecteerd voor Arnhemse Nieuwe.

Werkervaring

Tijdens mijn studie ben ik werkzaam geweest bij SBH Architecten + Adviseurs (het huidige buro SBH) waar ik tot 2012 als architect heb gewerkt aan projecten binnen de geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en cultureel vastgoed.

Hierna heb ik mijzelf van 2012 tot 2016 bij Wiegerinck architectuur en stedenbouw doorontwikkeld tot allround projectarchitect. In deze periode heb ik gewerkt aan diverse nieuwbouw, uitbreiding, herstructurering en renovatieprojecten. Deze projecten, het merendeel binnen de zorg (cure en care), kenmerken zich veelal door hun meervoudige complexiteit en variëren in schaalniveau van interieur tot gebouwencomplexen in binnenstedelijke situaties.

In 2016 ben ik werkzaam bij Slangen+Koenis architecten waar ik mijn focus binnen het sociaal-maatschappelijk werkveld heb verbreed en mijzelf in de breedte heb doorontwikkeld. Als projectarchitect heb ik in deze periode aan sportgebouwen en zwembadcomplexen gewerkt.

Bastiaan Buurman architect

In 2016 richte ik mijn eigen bureau op: Bastiaan Buurman architect. Co-creatie, coöperatie en unieke projecten binnen een complexe context: hier ligt mijn kracht.

Voor particulieren en bedrijven ontwerp ik aan transformatie, renovatie, nieuwbouw en interieurprojecten binnen de zorg, woningbouw en cultuursector.

Nevenactiviteiten

Naast mijn dagelijkse werkzaamheden als architect ben ik als voorzitter betrokken bij de organisatie van de Dag van de Architectuur in Arnhem met als spin-off het Arnhem Architectuur Film Festival (AAFF). Sinds september 2016 ben ik lid van de programmaraad bij het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem (CASA).