Kracht door samenwerking

Bastiaan Buurman architect is een breed georiënteerd architectenbureau. Ik opereer vanuit een service gericht netwerk van (bouw)professionals. Hierdoor ben ik in staat het volledige takenpakket voor een bouwopgave aan te bieden. Daarnaast werk ik als faciliterend (freelance) architect waarbij ik zowel binnen als buiten dit netwerk mijn diensten en ervaring inzet.

Dit hybride architectenbureau is wendbaar, dynamisch en kan proactief handelen. Bastiaan Buurman architect organiseert een opgave overstijgend spanningsveld met meerwaarde voor het netwerk én voor de klant.

Nieuwsgierig en breed georiënteerd

Van nature ben ik nieuwsgierig aangelegd en breed georiënteerd. Nieuwe complexe materie weet ik mijzelf vlot eigen te maken. Dit geeft mij de mogelijkheid op verschillende schaalniveaus aan een breed scala van stedenbouwkundige, architectonische en interieuropgaven te werken.

Vitale architectuur

Rust en eenvoud. Een heldere structuur met een vanzelfsprekende organisatie. Een consistente materialisering, de maakbaarheid voorop. Maar ook de betekenis van architectuur voor stad en landschap en hun onderlinge wisselwerking. En niet in de laatste plaats de dialoog met de gebruiker en zijn invloed op het ontwerpproces.

Deze zijn voor mij onlosmakelijk verbonden met de opgave vitale gebouwen te realiseren waarbij de mens én het (toekomstig) gebruik centraal staan. En juist in de wrijving tussen vraag, context en proces ligt voor mij de ware potentie van de opgave. Ik sta dan ook in mijn kracht binnen een complexe en diverse context.