Robuust in het Riet

Koopmans | Muiden | 2021 

type: wonen, inbreiding, biodivers, klimaatadaptief
status: prijsvraag

Vijf stoere gebouwclusters gelegen in een sterk samenhangend, gastvrij landschap. Een landschap dat vooral bestaat uit water, riet en brede houten vlonders. Een uitgesproken natuurlijke sfeer en een optimale klimaatbestendige inrichting. Een hoog kwalitatieve leefomgeving met optimale inzet voor biodiversiteit.

opZoom architecten
i.s.m. Rob Aben landschapsarchitectuur

 

 

 

Leven in Lankforst

Woonwaarts | Nijmegen | 2021 - 

type: wonen, renovatie, verduurzaming, biodivers
status: in uitvoering

Na ruim 50 jaar is de technische en sociale kwaliteit van het complex van 5 woongebouwen daterend uit 1968 in de wijk Lankforst sterk verminderd en is de uitstraling door de jaren heen flink achteruit gegaan. opZoom ontwierp de upgrading van 4 van de 5 woongebouwen met 96 maisonnette woningen waarmee Woonwaarts de kwaliteit van de wijk Lankforst in het stadsdeel Dukenburg in Nijmegen een positieve impuls wil geven.

opZoom architecten
i.s.m. Rob Aben Landschapsarchitectuur

 

 

 

Het Rode Dorp

Vivare | Westervoort | 2020 - 

type: wonen, inbreiden, beschermd dorpsgezicht
status: in uitvoering

In de wijk Vredenburg in Westervoort liggen aan de Vredenburgstraat een 6-tal arbeiderswoningen van Vivare. Deze woningen maken onderdeel uit van een 5-tal geschakelde woningen en staan lokaal bekend als het ‘Rooie Dorp’. Vivare is voornemens deze woningen te vervangen voor nieuwbouw. Vanuit cultuurhistorie overwegingen is er de nadrukkelijke wens de woningen in hun oorspronkelijke stedenbouwkundige en architectonische vorm terug te bouwen. opZoom is de vraag gesteld hiervoor het beeldkwaliteitsplan op te stellen en het ontwerp voor de woningen te maken.

opZoom architecten

 

 

 

't Erf

Woonwaarts | Druten | 2020 - 

type: wonen, appartementen, inbreiden, biodivers, klimaatadaptief
status: ontwerp

In de wijk Druten-West ligt langs de Heemradenstraat een lege plek tussen het appartementengebouw ‘De Heemraad’ en het multifunctioneel centrum de ‘Bogerd’. Woonwaarts is voornemend op deze lege plek 49 twee- en driekamerappartementen te realiseren.
Met het ontwerp is hoog ingezet op een klimaatadaptief gebouw welke bijdraagt aan het versterken van de biodiversiteit van de plek.

opZoom architecten

 

 

 

Levendig Landgoed Huize Padua

GGz Oost Brabant Huize Padua | Boekel | 2019

type: intensief verblijf, groepswonen, appartementen en revalidatiezorg
status: richtinggevend kader / masterplan

De komende jaren verandert GGZ Oost Brabant, samen met (zorg)partners en inwoners uit de regio, Huize Padua naar een Levendig Landgoed. Een plek met ruimte voor wonen, werken, leren, zorg én interactie tussen buurtgenoten: bewoners, medewerkers en omwonenden. De natuurlijke inrichting biedt een beschermde leefomgeving voor wie dat nodig heeft. Het toekomstige landgoed wordt daarnaast een plek waar cliënten passend en zinvol werk kunnen doen, waar zij in contact komen met andere werkenden en vrijwilligers in een veilige omgeving.

opZoom architecten
i.s.m. buro Lubbers

 

 

 

B I R D H O U S E

071 Niewe Parels | Leiden | 2018

type: wonen, inbreiding
status: prijsvraag

Stichting ArchiScienza en RAP Leiden lanceerde de ontwerp- en ideeënprijsvraag ‘071 Nieuwe Parels’ naar aanleiding van hun zoektocht naar plekken in Leiden waar een bijzondere architectuur interventie mogelijk is. Op zo’n plek zou een parel kunnen groeien: een hoogwaardig ontworpen woning op een unieke plek in Leiden. opZoom ontwierp een huis voor een gezin: B I R D H O U S E.

opZoom architecten

 

 

 

OKC Nij Smellinghe

Ziekenhuis Nij Smellinghe | Drachten | 2018-2022

type: cure, OKC, renovatie, nieuwbouw, ziekenhuis
status: gerealiseerd

Voor Ziekenhuis Nij Smellinghe is het ontwerp gemaakt voor de uitbreiding en renovatie van het 20 jaar oude OK complex. (ism Van Manen en Zwart architecten)

opZoom architecten

 

 

 

Molukkenstraat

woonwaarts | Nijmegen | 2018-

type: wonen, transformatie, renovatie, natuurinclusief
status: ontwerp

Transformatie van het naoorlogse schoolgebouw aan de Molukkenstraat in Nijmegen naar een bijzonder woongebouw met doorzon-appartementen in combinatie met een nieuwe uitbreiding aan de Archipelstraat.

opZoom architecten
i.s.m. Rob Aben landschapsarchitectuur

 

 

 

Kleine Oord

Portaal & Bouwonderneming Veeneman | Arnhem | 2017-2019

type: wonen, renovatie
status: gerealiseerd

Verduurzaming en revitalisatie van 76 appartementen, HAT eenheden en commerciële ruimte, Kleine Oord, in het centrum van Arnhem.

opZoom architecten

 

 

 

TransZoom

Reinbouw | Arnhem | 2017-2020

type: wonen, inbreiding, verdichting, natuurinclusief
status: gerealiseerd

Nieuwbouw van 9 stadsvilla’s aan de Trans en een commerciële ruimte met daarboven 6 luxe appartementen aan de Nieuwstraat in de zuidelijke binnenstad van Arnhem, langs de Sint Jansbeek, onder de Eusebius.

opZoom architecten

 

 

 

Gezinshuis MarcoDo

Arnhem | 2017

type: zorg, wonen, dagbesteding, transformatie
status: schetsontwerp

Transformatie van een voormalige boerderij naar een gezinshuis met dagbesteding voor jong volwassenen.

opZoom architecten

 

 

 

MIRAGE

Staatsbosheer | Wassenaar | 2017

type: paviljoen, interieur
status: prijsvraag

Een ontvangstgebouw dat zich onderscheid van zijn context en hierdoor herkenbaar wordt. Een object als afspiegeling van het landschap.

opZoom architecten

 

 

 

ROMVLVS + REMVS

Veluwezoom Verkerk & Portaal | Utrecht | 2017-2020

type: wonen, inbreiding, NOM
status: gerealiseerd

Nieuwbouw van 130 Nul-Op-de-Meter sociale huurappartementen in twee woongebouwen (Romvlvs en Remvs) aan de Vleutensebaan, Leidsche Maan, Utrecht.

opZoom architecten

 

 

 

Hart van Vreedenhoff

Vreedenhoff | Arnhem | 2017-

type: zorg, wonen, horeca, psychogeriatrie
status: definitief ontwerp

Een nieuw hart voor het woon-, zorg- en activiteitencentrum Vreedenhoff dat het complex een gezicht en uitstraling geeft aan de Velperweg in Arnhem.

opZoom architecten
i.s.m. Rob Aben landschapsarchitectuur

 

 

 

EN-SUITE

Sint Trudo | Eindhoven | 2017

type: wonen, tiny-living, interieur
status: prijsvraag

Eeuwenlang is het ruimtelijk ordenend element van woonvertrekken in de woning de en-suite geweest. De steeds kleiner wordende woonruimte vraagt om een her-interpretatie van deze en-suite. Niet de schuifdeuren maar de kasten zelf geven vorm aan de ruimte en de verschillende functies van de woning.

 

 

 

De school als gemeenschap

Kencada IIC | Bamburi, Kenya | 2017

type: onderwijs
status: prijsvraag

 

 

 

'Quality of life'

Dichterbij | Horst | 2016

type: zorg, wonen, dagbesteding, horeca, herstructureren, landschap
status: prijsvraag

Zeggenschap over je eigen leven hebben en je eigen keuzes kunnen maken. Waardering van anderen voelen en trots zijn op jezelf. Wonen in een veilige omgeving en plezier hebben. Deze kern kwaliteiten vormen de basis van de woongemeenschap ‘De Hoeve’. Een nieuw woon-zorgcomplex van Dichterbij gelegen op het Mikado terrein nabij het centrum van Horst.

 

 

 

'KookLokaal'

Gemeente Borne | Borne | 2016

type: horeca, leisure, transformatie, landschap
status: prijsvraag

Gezond eten zorgt voor een comfortabel en actief lichaam. Een kind in de groei, een jong stel met een drukke baan of een oudere dame, allen zijn gelukkiger en functioneren beter op een gezonde maaltijd. In drukke tijden is het echter soms een uitdaging een gezonde maaltijd voor jezelf en je familie op tafel te krijgen. KookLokaal biedt de uitkomst!

 

 

 

Therapiebad & Dagbesteding

Gemeente Heerhugowaard & Esdégé Reigersdaal | Heerhugowaard | 2016

type: therapiebad, zwembad, dagbesteding, fysiotherapie, leisure, uitbreiding, interieur status: voorontwerp

Voor de cliënten van Esdégé Reigersdaal wordt Zwembad Waardergolf in Heerhugowaard uitgebreid met een therapiebad, ruimten voor dagbesteding en fysiotherapie.

Slangen + Koenis architecten

 

 

 

Zwembadcomplex 'Den Uyt'

Gemeente Mol | Mol (BE) | 2016

type: zwembadcomplex, fitness, leisure, interieur, landschap
status: definitief ontwerp

Het huidige zwembad Den Uyt bevindt zich op de gelijknamige sportsite gelegen in de Netevallei. Voor het behoud van het groene karakter van de sportsite wordt een zo compact mogelijk gebouw gerealiseerd. Een gebouw dat werkt als natuurlijke barrière tussen het buitenzwembad en de overige sportfaciliteiten.

Slangen + Koenis architecten
i.s.m. Marseille Buiten ruimtelijk ontwerp

 

 

 

Sportgebouw Zeeburgereiland

Gemeente Amsterdam | Amsterdam | 2016

type: sportgebouw, leisure, interieur
status: prijsvraag

De visie op het nieuwe sportgebouw op Zeeburgeleiland (naast de beeldbepalende silo's Zeeburgereiland) kent een gestapeld programma: in het souterain wordt één sportzaal gepositioneerd met de horeca en een stadsterras op de bel-etage. De eerste verdieping wordt gevormd door een servicelaag met kantoren en kleedruimten voor de sportzaal op de boveste (dubbelhoge) laag.

Slangen + Koenis architecten

 

 

 

Masterplan Ziekenhuis St Jansdal

Ziekenhuis St Jansdal | Harderwijk | 2015

type: zorg, cure, ziekenhuis, masterplan
status: masterplan

Wiegerinck

 

 

 

Nieuwe Kadekwartier

Arnhem | 2015

type: woningbouw, wonen, hoogbouw
status: schetsontwerp

Voor Blok B in het nieuwe kadekwartier in Arnhem is een verkenning gemaakt naar de mogelijkheden van een gestapeld volume met terugtrappende terassen.

Wiegerinck

 

 

 

De Boulevard

SOAW, Kuiperbouw | Arnhem | 2015

type: woningbouw, wonen, zorg, care, inbreiding, binnenstedelijk, renovatie, transformatie
status: stedenbouwkundig plan, schetsontwerp

Aan de Boulevard Heuvelink in Arnhem staat het gebouw van de voormalig ambachtschool. Voor het gesanneerde gebied tussen het hoofdgebouw en de Verschuurwijk is een stedenbouwkundig plan ontwikkeld welke voorziet in stadswoningen, appartementen en studentenhuisvesting.

Wiegerinck

 

 

 

OK complex ZGV

Ziekenhuis Gelderse Vallei | Ede | 2015-

type: zorg, cure, ok complex, verbouw, renovatie
status: in uitvoering

Het OK complex in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede wordt verbouwd en gerenoveerd. Hiervoor is in een intensief proces met de gebruikers, in een bottom-up ontwerpproces, een logistiek en ruimtelijk ontwerp gemaakt welke voorziet in 8 OK's (waarvan 1 hybride OK) en twee high-turn-over OK's.

Wiegerinck

 

 

 

Kindercluster Bloemhof

Gemeente Rotterdam | Rotterdam | 2015

type: onderwijs, kindcluster, inbreiding, binnenstedelijk,
status: prijsvraag

De vraag voor het kindercluster Bloemhof is die van revitalisatie/renovatie van twee bestaande
schoolgebouwen en een voormalig gymzaaltje op
Rotterdam Zuid. Het antwoord hierop is een goedkoper en kwalitatief beter te realiseren schoolgebouw welke het gehavend bouwblok afmaakt. Maar belangrijker: het levert de beste uitgangspunten op voor een optimale leeromgeving. Zowel onderwijskundig, ruimtelijk als klimatologisch.

Wiegerinck

 

 

 

Theater a/d Rijn

Generale Oost | Arnhem | 2015

type: cultuur, theater, verbouw, renovatie, duurzaamheid, binnenstedelijk
status: prijsvraag

Verstopt in een steeg aan de Rijnstraat in Arnhem ligt het Theater aan de Rijn. De huidige werkplaatsatmosfeer van het gebouw past goed bij de identiteit van Generale Oost. Met enkele gerichte ingrepen krijgt ook de theateridentiteit een sterker karakter.

Wiegerinck

 

 

 

Verbouw afdeling Radiologie

Ziekenhuis St Jansdal | Harderwijk | 2014-

type: zorg, cure, ziekenhuis, renovatie, verbouw
status: in uitvoering

Wiegerinck

 

 

 

Zorghotel Albert van Koningsbruggen

AxionContinu | Utrecht | 2014

type: zorg, cure, revalidatie, gezondheidscentrum, huisartsenpost, transformatie, renovatie
status: schetsontwerp

In het nieuwe Albert van Koningsbruggen, gelegen aan het stadspark Transwijk in de Utrechtse wijk Kanaleneiland, is een zorghotel gecombineerd met een gezondheidscentrum: een gastvrije omgeving, waar een patiënt na ziekte of een medische ingreep in alle rust kan herstellen. met revalidatiezorg, eerstelijnszorg en lichte tweedelijnszorg.

Wiegerinck

 

 

 

Executive Meeting Floor

PricewaterhouseCoopers | Amsterdam | 2014 - 2015

type: kantoor, renovatie, interieur, high-end
status: gerealiseerd

De 11e verdieping van het door Kraaijvanger ontworpen Westgate 2 gebouw van PricewaterhouseCoopers in Amsterdam is van ‘standaard’ kantooromgeving getransformeerd naar een Executive Meeting Floor. Dit high-end vergader en conferentie centrum voor het management, de partners en de top 200 klanten van pwc is een luxe, op zichzelf staande vergadervloer met eigen lunch en diner faciliteiten.

Wiegerinck

 

 

 

IUBAT University Hospital

IUBAT | Dhaka, Bangladesh | 2014

type: ziekenhuis, universiteit, academisch medisch centrum, cure, care, nieuwbouw
status: ontwerp

Als onderdeel van het masterplan voor de IUBAT campus in Dhaka is een ontwerp gemaakt voor een universiteits ziekenhuis langs de oevers van de Turag. Het gebouw is zo ontworpen dat de uit een diep raster opgebouwde gevels zichzelf beschaduwen en inval van zonlicht wordt beperkt. Het raster geeft het gebouw niet alleen een elegante verticale uitstraling, maar is dus ook functioneel.

Wiegerinck

 

 

 

Theater Harderwijk

Theater Harderwijk | Harderwijk | 2014

type: theater, renovatie, verbouw, nieuwbouw
status: ontwerp

Voor de verzelfsstandiging van Theater Harderwijk is een ontwerp gemaakt voor de revitalisatie van de bestaande theaterzaal en is er een nieuw volume toegevoegd waarin de nieuwe foyer en een artiestencafé is opgenomen.

Wiegerinck

 

 

 

Voorveldse Hof

AxionContinu | Utrecht | 2014 - 2016

type: woonzorgcentrum, psychogeriatrie, care, grand-café, nieuwbouw
status: gerealiseerd

Een gebouw met de allure van een stadspaleis. Een woongebouw met een kleinschalig karakter. Deze ambitie wordt voor AxionContinu verwezenlijkt in de nieuw te bouwen stedelijke woonwijk De Veemarkt aan de stadsrand van Utrecht.

Wiegerinck

 

 

 

PLINT 17

Volkshuisvesting | Arnhem | 2013 - 2015

type: wonen, ateliers, transformatie, renovatie
status: gerealiseerd

Aan de Sonsbeeksingel, tegenover Hotel Modez aan het Elly Lamakerplantsoen, ligt een drietal gebouwen welke de kop vormen van een stedelijk blok en samen een binnentuin omsluiten. Het gebouw direct gelegen aan de Sonsbeeksingel is onder de naam ‘Plint 17’ herontwikkeld tot startersappartementen met in de plint atelierruimten voor startende ondernemers. De binnentuin is opnieuw publiek toegankelijk gemaakt waarmee de atelierruimten via de achterzijde bereikbaar zijn.

Wiegerinck

 

 

 

huis B

particulier | Duiven | 2013 - 2015

type: wonen, renovatie, interieur
status: gerealiseerd

 

 

 

OKC Ziekenhuis St Jansdal

Ziekenhuis St Jansdal | Harderwijk | 2013 - 2016

type: cure, operatieafdeling, CSA, renovatie, verbouw, nieuwbouw, interieur
status: gerealiseerd

Wiegerinck

 

 

 

dagcentrum UMCG

UMCG | Groningen | 2013

type: cure, dagcentrum, renovatie, verbouw, interieur
status: ontwerp

Wegens een explosieve toename van het aantal poliklinische behandelingen en de transitie van klinische naar poliklinische behandeling zit het Dagcentrum Oncologie/Interne Geneeskunde in het UMCG aan de grenzen van de behandelcapaciteit. Om de groei van het aantal dagbehandelingen te kunnen accommoderen is een uitbreiding van het Dagcentrum noodzakelijk.

Er is een ontwerp gemaakt dat rondom de patiënt is georganiseerd. Met het naar de achtergrond brengen van de personele logistiek ontstaat een rustige en duidelijke omgeving met een welkome en gastvrije uitstraling.

Wiegerinck

 

 

 

zorgcentrum Zuiderheide

Dudok Wonen | Hilversum | 2012

type: woonzorgcentrum, ontmoetingscentrum, care, psychogeriatrie, interieur, nieuwbouw
status: ontwerp

Voor Dudok Wonen is het ontwerp gemaakt voor zorgcentrum Zuiderheide. In het omliggende gebied staat een gedifferentieerd woningprogramma met wijk- en zorgvoorzieningen centraal. Voor de nieuwe locatie ligt de nadruk op wonen en ontmoeten. Door middel van gedifferentieerd woningaanbod kunnen zorgverlening aan bewoners en duurzaamheid in hoge mate worden gegarandeerd. De regie voor eigen leven wordt mede ondersteund door het aanbod van diverse voorzieningen, die open en toegankelijk zijn en ruimte bieden voor ontmoeting in autonomie, voor kwaliteit en laagdrempelig contact.

Wiegerinck

 

 

 

Zorgwonen in stad en streek

Lentegroep | 2012

type: care, kleinschalig zorgwonen, psychogeriatrie, nieuwbouw
status: ontwerp

Het wonen laat zich historisch kenmerken door twee karakters: wonen in de stad en wonen op het land, de streek. Deze oorspronkelijke tweedeling staat als basis aan de uitwerking van twee typologieën voor kleinschalig zorgwonen, te weten het stadmodel en het streekmodel.

Wiegerinck

 

 

 

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis

ADRZ | Vlissingen | 2012

type: cure, electieve zorg, nieuwbouw
status: ontwerp

Wiegerinck

 

 

 

Laurentius Ziekenhuis Roermond

Laurentius Ziekenhuis | Roermond | 2012 - 2018

type: care, hotfloor, nieuwbouw, verbouw, renovatie, transformatie
status: gerealiseerd

Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond staat voor de opgave een vastgelopen gebouwencomplex nieuw leven in te blazen. De aanvankelijke gedachte was om de bestaande gebouwen geleidelijk te vervangen en te slopen. Er is echter de insteek gekozen met een doelgerichte impuls de bestaande gebouwen te revitaliseren

Wiegerinck