Rust en eenvoud. Een heldere structuur met een vanzelfsprekende organisatie. Een consistente materialisering, de maakbaarheid voorop.

Dit is wat ik in mijn werk nastreef. Maar ook de betekenis van architectuur voor stad en landschap en hun onderlinge wisselwerking en niet in de laatste plaats de dialoog met de gebruiker en zijn invloed op het ontwerpproces, zijn voor mij onlosmakelijk verbonden met de opgave vitale gebouwen te realiseren waarbij de mens én het (toekomstig) gebruik centraal staan.

Ik heb een sterke focus op het sociaal-maatschappelijk werkveld. Mijn belangstelling gaat hierbij uit naar het werken aan projecten binnen een complexe context en het leveren van een bijdrage aan een vitale toekomstbestendige stad en streek.

Van nature ben ik nieuwsgierig aangelegd en breed georiënteerd. Nieuwe complexe materie weet ik mijzelf vlot eigen te maken. Dit geeft mij de mogelijkheid op verschillende schaalniveaus aan een breed scala van stedenbouwkundige, architectonische en interieuropgaven te werken. Ik sta dan ook in mijn kracht binnen een complexe en diverse context.

Opleiding

In 2007 heb ik mijn Master in Architecture behaald aan ArtEZ academie van bouwkunst waarna ik in 2008 met mijn afstudeerproject ‘huis’ ben geselecteerd voor Arnhemse Nieuwe.

Werkervaring

Tijdens mijn studie ben ik werkzaam geweest bij SBH Architecten + Adviseurs (het huidige buro SBH) waar ik tot 2012 als architect heb gewerkt aan projecten binnen de geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en cultureel vastgoed.

Hierna heb ik mijzelf van 2012 tot 2016 bij Wiegerinck architectuur en stedenbouw doorontwikkeld tot allround projectarchitect. In deze periode heb ik gewerkt aan diverse nieuwbouw, uitbreiding, herstructurering en renovatieprojecten. Deze projecten, het merendeel binnen de zorg (cure en care), kenmerken zich veelal door hun meervoudige complexiteit en variëren in schaalniveau van interieur tot gebouwencomplexen in binnenstedelijke situaties.

In 2016 ben ik werkzaam bij Slangen+Koenis architecten waar ik mijn focus binnen het sociaal-maatschappelijk werkveld heb verbreed en mijzelf in de breedte heb doorontwikkeld. Als projectarchitect heb ik in deze periode aan sportgebouwen en zwembadcomplexen gewerkt.

In 2016 richte ik mijn eigen bureau op: Bastiaan Buurman architect. Met mijn sociaalmaatschappelijke focus ontwerp ik in deze periode onder mijn eigen naam aan unieke projecten binnen een complexe context.

Na het aanbod van Marie-Jeanne Sas en Johan Blokland om mij aan te sluiten bij opZoom architecten, besluit ik deze kans te grijpen en versterk ik sinds 2017 het team.

Nevenactiviteiten

Naast mijn dagelijkse werkzaamheden als architect ben ik als voorzitter betrokken bij de organisatie van de Dag van de Architectuur in Arnhem met als spin-off het Arnhem Architectuur Film Festival (AAFF). Sinds september 2016 ben ik lid van de programmaraad bij het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem (CASA).

 

Postadres

opZoom architecten
t.a.v. Bastiaan Buurman
Willemsplein 5
NL-6811 KA Arnhem

Contact

+31(0)6 54 76 85 70
bbuurman@opzoom.nl

Register

SBA: 1.071115.036
BNA: 40827

Social media

LinkedIn
Instagram
Twitter