Polyfonie OK74


Arnhem

 

Mede door ArtEZ is Arnhem, na Amsterdam, de stad met de meeste kunstenaars van Nederland. Verder beschikt de stad over gerenommeerde gezelschappen als Introdans, Gelders Orkest en Oostpool. Je zou verwachten dat met dit aanbod aan kunst en cultuur ook geweldige voorzieningen voor deze sector zijn gerealiseerd. Maar er zijn gaten in het aanbod en daar liggen de kansen voor de herontwikkeling van de Oude Kraan.

In Arnhem is nooit gebouwd voor de specifieke woonbehoefte van muzikanten. Er zijn geen faciliteiten om, zonder geluidhinder te veroorzaken, te oefenen en er zijn onvoldoende faciliteiten om samen met anderen te oefenen. Een locatie nabij het centrum en nabij ArtEZ lijkt een uitstekende plek om invulling te geven aan deze behoefte van conservatoriumstudenten en professionele musici. Daarnaast heeft ArtEZ veel studenten uit Duitsland, die dagelijks op en neer reizen. Goede woon- en oefenruimte kunnen wellicht deze groep verleiden om zich ook werkelijk in Arnhem te vestigen. Binnen de masteropleidingen van ArtEZ is behoefte aan kwalitatief hoogwaardige ruimte. De nabijheid van alle voorzieningen van ArtEZ en de nabijheid van het station, lijken uitstekende uitgangspunten voor de vestiging van masteropleidingen aan de Oude Kraan.

Binnen de grote Arnhemse gezelschappen zijn er regelmatig gastspelers van elders, die voor een periode van enkele maanden behoefte hebben aan een verblijfplaats in de stad. De Oude Kraan kan voor deze doelgroep het juiste tijdelijke verblijfsklimaat bieden.

Een concept waarin (studenten)wonen, opleidingen, zorg en short stay faciliteiten worden gecombineerd is een concept dat mag rekenen op de belangstelling van de Arnhemse woningbouwcorporaties. Voor de gemeente Arnhem is het van belang dat een leegstaand kantoor uit de markt wordt genomen en een nieuwe bestemming krijgt. De stad zal blij zijn met een nieuwe voorziening voor kunst en cultuur, opleiding en zorg. Het naastgelegen OK72 (voormalig Het Hoofdkwartier), zal meeprofi teren van het upgraden van de plek. Samenwerking tussen beide initiatieven lijkt voor de hand te liggen.

 

opdrachtgever: Frank Donders Projectontwikkeling
programma: studentenhuisvesting, short-stay appartementen, opnamestudios en onderwijsvoorzieningen
locatie: Oude Kraan, Arnhem
projectarchitect: Bastiaan Buurman
projectteam: Michiel Akkersdijk, Frank Donders, Jeroen Sprangers
ontwerp: 2012
oppervlakte: 4050 m2
beeldmateriaal: Bastiaan Buurman, SBH architecten + adviseurs

NB.: project uitgevoerd in dienstverband bij
SBH architecten + adviseurs